Razmišljate o usvojenju

Naša misija je da usvojenje bude prepoznato kao celoživotna pozitivna promena za najranjiviju grupu dece,
a ne kao poslednje utočište za parove koji ne mogu postati biološki roditelji.

Svako dete zaslužuje mamu i tatu, a neki ih ne svojom zaslugom nažalost nemaju. Privremenu brigu o toj deci vode institucije kroz domove za nezbrinutu decu kao i hraniteljske porodice.

Neka deca nažalost nikad ne izađu iz sistema socijalne zaštite.  Usvojenje je put kojim dete dobija trajni dom i roditelje.

To znači da je dete zauvek član porodice sa pravom zdravstvene i svake druge zaštite svojih usvojenih roditelja, pravom nasleđivanja i svih ostalih prava koje biološko dete ima u svojoj porodici.

Osim pravnog momenta usvojeno dete dobija potpunu emotivnu podršku, brigu i ljubav, priliku da se razvije u stabilnu i srećnu osobu.  Jedina naknada koju usvojitelji trebaju očekivati je sreća njihovog deteta.

Verujemo da želite da saznate kako zapravo izgleda usvojiti dete i zato smo kao ostvareni usvojeni roditelji pokrenuli inicijativu za pozitivnim promenama.

Najpre ćemo vam reći da najverovatnije usvojenje nije onako kako zamišljate.

  • Nećete otići u dom i među gomilom dečice pokazati prstom koje želite.
  • Nećete moći da vidite decu koja su za usvojenje
  • Dece koja su podobna za usvojenje zapravo je malo, a lista potencijalnih podobnih usvojitelja je okvirno oko 800 parova

Prvo što je potrebno je otići u nadležni Centar za socijalni rad te proći sve korake do dobijanja podobnosti za usvojitelje (više o tome pročitajte ovde).

Zatim ćete čekati da dobijete poziv za usvojenje konkretnog deteta. Isti poziv dobiće više parova, od kojih Centar gde dete pripada bira buduće usvojitelje. Poziv možete čekati mesec ili godinu dana. Vreme između poziva može biti mereno nedeljama, mesecima, godinama…

Kada dobijete poziv čućete osnovne informacije o detetu, pol, starost, nacionalnost, zdravstveno stanje. Na osnovu toga izražavate da ste zainteresovani ili ne.

Zainteresovani parovi pozivaju se na razgovor u grad Centra deteta. Vaš Centar im dostavlja vaš dosije. Na razgovoru ćete saznati više o detetu, razlogu zašto je u programu usvojenja, njegovu priču, navike, informacije o psiho-fizičkom razvoju. Pitaćete sve što vas dodatno interesuje, a stručni tim će takođe voditi i razgovor o vama. Nakon toga bira se jedan par i oni dobijaju šansu da postanu mama i tata. Ostali parovi čekaju svoj pravi poziv.

Nakon nekog vremena po prvi put videće svoje buduće dete. I tu počinje vaša priča. 🙂