Razmišljate o usvojenju

Naša misija je da usvojenje bude prepoznato kao celoživotna pozitivna promena za najranjiviju grupu dece, a ne kao poslednje utočište za parove koji ne mogu postati biološki roditelji.

Svako dete zaslužuje mamu i tatu, a neki ih ne svojom zaslugom nažalost nemaju. Privremenu brigu o toj deci vode institucije kroz domove za nezbrinutu decu kao i hraniteljske porodice.

Da bi dete moglo da se usvoji, potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi.

Usvojenje treba da bude dopušteno samo ukoliko je u najboljem interesu usvojenika. Organ starateljstva ocenjuje psiho-fizički status deteta, jer nisu sva deca podobna za usvojenje

Kada detinjstvo u biološkoj porodici nije moguće, detetu se kroz sistem socijalne zaštite obezbeđuje dom i podrška. Prva adresa gde će dete pronaći utehu, stabilnost, brigu i ljubav jesu hraniteljske porodice.

Centar sa hraniteljima zasniva ugovor po kome će hranitelj uz naknadu, penzione doprinose…

Odlučili smo da usvojimo dete

Zamislite ovaj proces kao putovanje isprepletano s dubokim nestrpljenjem, emocijama, strahom, izazovima i radošću za vas kao buduće roditelje. To je radost koja nadmašuje sve prepreke i čini svaki trenutak vrednim, a vaša porodična priča postaje predivna priča o ljubavi i hrabrosti.

Da li je to zaista težak proces ili je samo potrebno da budemo dobro organizovani? Proverite da li imate sve što vam je potrebno pre odlaska u CSR kako biste ubrzali vreme potrebno za prikupljanje dokumentacije

Svaki grad ima svoje CSR centre, u kojima rade službenici koji će vas sačekati i uputiti u proces. Na žalost, od grada do grada se razlikuje model rada sa budućim usvojenim roditeljima, pa najbolji način da znate tačno šta vas čeka u tom procesu je da zakažete sastanak u matičnoj službi gde ćete dobiti sve neophodne informacije

Prema Porodičnom zakonu, usvojenje se zasniva odlukom organa starateljstva, a dete se može usvojiti ako je to u njegovom najboljem interesu. Porodični zakon reguliše i koji su uslovi za usvojenje deteta u Republici Srbiji, ko može usvojiti dete, a ko na to nema pravo. Pročitajte isečak iz dela porodičnog zakona koji reguliše usvajanje

Niste Sami!

Usvajanje dece je čin nesebične ljubavi i odgovornosti koji donosi mnogo izazova, ali i neprocenjive radosti. Na tom putovanju, usvojeni roditelji često prolaze kroz različite faze prilagođavanja i emotivnih iskušenja, i na to smo nekoliko puta skretali pažnju da je najvažnije da budete sami sa sobom spremni na ovaj divan ali ozbiljan i zahtevan čin.

Ono što je  važno da znate je da  da niste sami u tom procesu i da postoji mnogo resursa i podrške dostupnih kako biste se osećali sigurno i pripremljeno za ulogu usvojenih roditelja.

Porodica

Usvojeni roditelji Adaptacija

Adaptacija

Adaptacija počinje od trenutka kada ste došli sa detetom/decom svojoj kući i može trajati najviše šest meseci nakon čega se pristupa činu usvojenja...

Usvojeni roditelji (8)

Konačno usvojenje

Nakon uspešne adaptacije donosi se Rešenje o usvojenju koje se uručuje na svečani način lično usvojiteljima i staratelju usvojenika...

Razlike između hranitelja i usvojitelja

Odnos sa hraniteljima

Jedan od najvećih izazova i nedoumica sa kojima se budući usvojitelji susreću je kako reagovati na odnos koji deca koju usvojimo imaju sa hraniteljima....