Ko su deca podobna za usvojenje

Prema Zakonu:

Usvojenik:

Da bi dete moglo da se usvoji, potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi.

Usvojenje treba da bude dopušteno samo ukoliko je u najboljem interesu usvojenika. Organ starateljstva ocenjuje psiho-fizički status deteta, jer nisu sva deca podobna za usvojenje

Starost deteta:

Dete je zakonski podobno za usvojenje tek kada navrši 3. mesec života, a najkasnije se može usvojiti do navršene 18. godine života

Usvojiti se može dete koje :

  • nema žive roditelje
  • dete čiji roditelji nisu poznati i nije poznato njihovo boravište
  • dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti
  • dete čiji su roditelji saglasni sa usvojenjem

Ukoliko dete ima jednog ili oba roditelja, potrebna je njihova saglasnost. Roditelj ne može dati saglasnost pre navršenog 2.meseca života deteta. Roditelj takođe može povući tu saglasnost.

Saglasnost usvojenika se zahteva ako je dete starije od 10 godina i sposobno je za rasuđivanje

U praksi

Deca za usvajanje često nisu male bebe, to može biti i trogodišnjak ili školarac. Takođe, zdravstveno stanje deteta može biti i sa određenim dijagnozama, smetnjama u razvoju, ili potpuno zdravo dete. Može biti iste nacionalnosti kao vi, ali i ne mora. Dete može biti jedinac bioloških roditelja, ali često može imati i braću i sestre.  Jednostavno to su deca sa ličnim karakteristikama kao i sva ostala.

Oni se većinom nalaze u hraniteljskim porodicama, a ređe u domovima za nezbrinutu decu. Deca imaju svoju prošlost i priču koju trebate prihvatiti kao deo njih.

Kada odlučujete o motivu u pogledu karakteristika deteta budite iskreni prema sebi jer to je celoživotna odluka.

Bitno je napomenuti da vi nećete birati dete koje usvajate, nećete znati kako ono izgleda sve do momenta dok ne budete odabrani da budete njegovi Usvojeni roditelji. Budite  otvoreni za sve ali i jasno procenite koje su granice do kojih ćete ići, budite iskreni i prema sebi, prema centru a pre svega prema dete za koje vas pozovu.