Adaptacija

Adaptacija počinje od trenutka kada ste došli sa detetom/decom svojoj kući i može trajati najviše šest meseci nakon čega se pristupa činu usvojenja.

Ovo je period međusobnog upoznavanja i prilagođavanja, pa su iskustva usvojitelja subjektivna i drugačija.

Izazovi sa kojima su se susretali usvojitelji su različiti.

Pokušajte da razumete dete, stavite se na njegovo mesto. Šta da vas neko sutra samo izmesti u drugi grad, dom, okolinu, kod ljudi koje ste nedavno upoznali?! Pružite utehu.

Verovatno će biti nedostajanja i vezanosti za hranitelje, koje deca do usvojenja smatraju svojom porodicom (a neretko i zovu mama i tata). Treba uzeti u obzir da je to jedina porodica za koju dete zna, a da ste vi neko nov u njegovom životu.

Navike deteta često nisu one koje bi u vašoj porodici imalo.

Recimo kod manje dece ritam ishrane i spavanja, kao i korišćenje mobilnih uređaja, televizije… Kod veće dece socijalizacija, ponašanje, navike u ishrani, higijenske navike, iskazivanje emocija. Saznanja deteta mogu biti dosta manja u odnosu uzrast, zavisno od socijalnih okolnosti u kojima je ranije boravilo.

Vaša okolina će biti nestrpljiva da upozna dete, a od vas i deteta zavisi kojim tempom ćete ići. Nekoj deci neće prijati gužva, dok druga u pažnji u uživaju.

Period adaptacije je jako intenzivan i za dete i za usvojitelje, promene su velike i zaista se radi o međusobnom prilagođavanju.

Kada dođete kući prvo ćete imati fazu medenog meseca, period kada je detetu sve novo i zanimljivo, kada ste i vi željni deteta i želite što više toga zajedno da radite i nadoknadite propušteno. Tu je zatim ispitivanje granica, što je najnormalnije za svako dete, isto kao što je normalno da vi određujete pravila kao roditelj. Zapravo ovde ste potpuno obični mama, tata i dete, sa svim običnim izazovima roditeljstva. Osim što ćete možda imati grižu savesti kad se dete rasplače ili naljuti… jer mu ne date mobilni, čokoladu pre ručka, ili ga terate na spavanje 

Za vreme perioda adaptacije možete očekivati posete Centra za socijalni rad koje prate prilagođavanje. Saradnja je na nivou vašeg i detetovog Centra koji će dati procenu o uspešnom periodu adaptacije i gde ćete se vi izjasniti o konačnom usvojenju.

Prema trenutnim propisima Republike Srbije, zaposleni usvojitelj deteta mlađeg od pet godina života, ostvaruje pravo odsustva sa posla radi nege deteta u trajanju od 8 meseci.
Ovo pravo je moguće koristiti od dana upućivanja deteta na adaptaciju, i koristi ga jedan roditelj.
Za stariju decu nažalost odsustvo nije pravno regulisano, ali verujemo u pozitivne promene.